Πολιτική επιστροφών

Α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την σύμβαση αγοράς για οποιοδήποτε λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος πίσω στην Εταιρεία επιβαρύνουν τον πελάτη. Η επιστροφή πραγματοποιείται στη τελική τιμή του προϊόντος. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με επιστολή και αποστέλλεται στην Εταιρεία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα βρείτε στα «Στοιχεία Επικοινωνίας», είτε ηλεκτρονικά στο e-mail στο candlesspirit2022@gmail.com. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή το προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.
• Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρεία το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, στην κατάσταση την οποία και τα παρέλαβε, μαζί με την συσκευασία και τα καρτελάκια τους και να έχει εσωκλείσει το αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής – Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.
• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η candlespirit.gr υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή του προϊόντος, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά του προϊόντος.

Β. Δικαίωμα αλλαγής μη ελαττωματικών προϊόντων:

 • Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο είδος οποιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail στο candlesspirit2022@gmail.com.
  • Προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντων προς αλλαγή, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και συγκεκριμένα στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον πελάτη και να συνοδεύονται από την αρχική τους συσκευασία, τα καρτελάκια σήμανσης και τα συνοδευτικά έγγραφα αγοράς τους (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Δελτίο Αποστολής, κλπ).
  • Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εφόσον αφαιρεθούν τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής (αν υπάρχει) καθώς και τα έξοδα επιστροφής και πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά του προϊόντος.
  • Φθαρμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα από εμφανή υπαιτιότητα του πελάτη, δε γίνονται, σε καμία περίπτωση, δεκτά.
 • Το candlespirit.gr λειτουργεί με γνώμονα την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, αν παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, ώστε να προβούμε στην αντικατάστασή του, με δική μας επιβάρυνση.
 • Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η Εταιρία μας θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που η candlespirit.gr υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.
  • Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το candlespirit.gr για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα με :
  e – mail στο candlesspirit2022@gmail.com ή
  καλέστε μας στο τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. Καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή εάν πρώτα δεν έχει προηγηθεί επικοινωνία με εμάς.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και την εν γένι νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.